Vladimir Biga, umjetnik, grafičar, kompjutorska grafika, kompjutorske igre, dizajner, artist, designer, saatchi, artworks, computer graphics, pixel art, computer games